Our details

Charitable organization
BOHDAN HAWRYLYSHYN FAMILY CHARITABLE FOUNDATION
Charitable organization ‘Bohdan Hawrylyshyn Family Charitable Foundation’
EDRPOU code 41284159
Address: 01001, Kyiv city, 25, Khreshchatyk Str., apt. 67
From 10 July 2017 JSC Raiffeisen Bank Aval, MFO 380805:

  • c/a №26002575951 UAH
  • IBAN UA98 380805 00 0000 00 26 0025 7595 1
  • c/a №26005575958 USD;
  • c/a №26007575956 EUR;
  • c/a №26009575965 CHF.

Postal address of the Foundation

24/7, Instytutska Str., office 49
01021 Kyiv, Ukraine

Tel.: +38-096-104-05-45